ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2010

ನಗುವೇ ಜೀವನ

ನಗು.. ನೀ ನಗು... ಕಿರು ನಗೆ ನಗು........ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಗುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವದನ್ನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಬಿರಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆಯಂಥಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಗುವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ತಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡಿಬಂದಾಗ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ, ಮನವು ಹಗುರಾಗಿ ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.


ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗುನಗುತ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: