ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 11, 2011

ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ

ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ..

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದ
ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು
ಆಗುವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ
ಎರೆಡು ಕಣ್ಣು.

ನಾ ಹೆಚ್ಚು ತಾ ಹೆಚ್ಚೆಂದ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಕೂಡದ ಅವರಲ್ಲಿ
ಈರ್ವರೂ ಸಮಾನರೆಂದು
ಸುಖ-ದು:ಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.

ಗತಕಾಲದ ನೋವ ಮರೆತು
ಭವಿಷ್ಯದ ಸುಖವನರಿತು
ಬಾಳಬೇಕು ಸತಿ-ಪತಿ ಗಳು,
ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬೇಕು
ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು.

ಅನುಮಾನವೆಂಬ ನರಕವ
ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು,
ವಿರಸವೆಂಬ ವಿಷವರ್ತುಲದಲಿ
ಸಿಲುಕಿ ನೋಯಬಾರದು,

ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ
ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು,
ಮುಂಬರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು..........

ನಿಮ್ಮ ಪವನ...............

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: