ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2010

ಈ ಯೌವನವೇ ಹಾಗೇ ನಮಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ , ಯೌವನದ ಬೇಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ , ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜೀವಗಳೆರಡು ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ವಿರಹದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಚುಂಬನದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಜಿಗಿಯ ಬಯಸುವಿರಾ?


ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿ

ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಲಿ
ತಂಪನೆಯ ಗಾಳಿಯಲಿ
ಮನವಿಹುದು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲಿ
ಬಳಲುತಿದೆ ವಿರಹದಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿ
ಈ ಏಕಾಂಗಿತನದಲಿ
ನಡುಗುತಿದೆ ತನು-ಮನವು.
ಬಿಸಿಅಪ್ಪುಗೆಯ ನೀಡಿ
ತೋರು ನಿನ್ನ ಒಲವು.

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿಯಲಿ
ಆ ಚುಂಬನದ ಜೇನು ಹೊಳೆಯಲಿ
ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಆನಂದದ ದಡವ ಸೇರಿಸು
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿಯನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸು.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: